fas fa-mail-bulk

CONTACT

Voor informatie of opmerkingen kunt  u contact opnemen met het secretariaat van de stichting via e-mail:

info@zonneveer.nl

of via het postadres:

Stichting Zonneveer Nieuwkoop
Anemonenstraat 7
2431 XB  Noorden

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 54006333

Voor al uw bijdragen, ons bankrekeningnummer:
IBAN: NL47 RABO 0167 8243 41
ten name van Stichting Zonneveer Nieuwkoop te Nieuwkoop